Smitteverntiltak på Warehouse Gym

Warehouse Gym tar covid-19 på alvor og følger FHI sine retningslinjer for å forebygge smitte.

Det er veldig viktig at du som medlem følger retningslinjene når du skal trene.

Gjeldende retningslinjer er:

  • Vask hender før, under og etter trening
  • Bruk antibac som står lett tilgjengelig på oppsatte desinfeksjonsstasjoner
  • Hold minst 1 meter avstand til andre
  • Utsyr skal rengjøres med desinfeksjon med en gang etter bruk
  • Bruk rene, tildekkende klær
  • Bruk håndduk på trening. Dette står fremme på respesjonen til fritt bruk.
  • Registrer medlemskort i resepsjonen før trening
  • Ikke opphold deg på trening lengre enn nødvendig
  • Ikke kom på trening om du føler deg syk, har luftveissymptomer eller feber

Takk for at du følger retningslinjene på trening. Vi ønsker at alle som trener på Warehouse Gym skal holde seg friske!